IV. International Congress on
Applied Biological
Sciences
IV. International Congress on
Applied Biological
Sciences
IV. International Congress on
Applied Biological
Sciences
IV. International Congress on
Applied Biological
Sciences
IV. International Congress on
Applied Biological
Sciences
IV. International Congress on
Applied Biological
Sciences
IV. International Congress on
Applied Biological
Sciences

Invitation

Değerli KATILIMCILAR;

4. ICABS kongremizde sunulan sözlü ve poster sunumlar aşağıda web adresi verilen dergilerimizde hakem süreci değerlendirilmesinden sonra yayınlanabilecektir.

En geç 15 Mayıs 2018 tarihi mesai bitimine kadar makalelerinizi dergilerin web sayfalarından online olarak yüklemeniz gerekmektedir.

TAM METİNLERİN YAYINLANMASINDA HERHANGİ BİR ÜCRET ALINMAYACAKTIR.

Makalelerinizi gönderebileceğiniz dergilerimizin web sayfası adresleri :

http://dergipark.gov.tr/molbiotech

http://dergipark.gov.tr/jabs

http://dergipark.gov.tr/bibad

Eğer tam metinleriniz DERLEME ise Türk Bilimsel Derlemeler Dergisine göndermenizi öneriyoruz.

www.dergipark.gov.tr/derleme

Tam metin yazım kuralları için makalenizi göndereceğiniz dergilerin web sayfasındaki makaleleri incelemenizi öneriyoruz.

Durumu bilgilerinize saygı ile sunarız.

Kongre Düzenleme Kurulu, 


Dear Participants,

IV. International Congress for Applied Biological Sciences will be held in Eskişehir, Turkey in May 3-5, 2018 will be hosted by Anadolu University Faculty of Pharmacy.

The main theme of the congress was determined as “Biology&Pharmacy”. From Biology to Pharmacy, Medicine, Dentistry, Veterinary, Health Sciences, Chemistry, Forestry and Agriculture with the contribution of distiguished scientists of multidisiplinary science societies,  our congress will surely be one of important event to contribute forth enrichement of scientific sharing and development.

Among the events planned for occasion of 50th anniversary of our faculty, we will have great pleasure and honor to host all estimable participants with a meritous scientific atmosphere and a socially rich program in Eskişehir, Turkey in May 3-5, 2018

Prof. Dr. Yusuf ÖZTÜRK
Chairperson of Conference

Other Conferences